مرحبا بكم في مطعم الوادي 
email me
(281) 590-1700
Click here for our daily Coupons and Discounts or call us at 281-590-1700
Catering
Catering Menu
Salads
12" Inch                            16" Inch
( 10-12 Persons )            ( 15-20 Persons )
Pasta Salad

Cabbage Salad

Taboulee

Fatoush

Greek Salad

Cesar Salad
$ 32.99

$ 29.99

$ 33.99

$ 32.99

$ 32.99

$ 32.99
$ 48.99

$ 35.99

$ 49.99

$ 48.99

$ 48.99

$ 45.99
Dips
12" Inch                            16" Inch
( 10-15 Persons )            ( 15-20 Persons )
Yoghart Cucumber

Hummos

Baba Ghanouj
$ 22.99

$ 26.99

$ 30.99

$ 30.99

$ 34.99

$ 38.99
Appetizers
12" Inch                            16" Inch
( 10-15 Persons )            ( 15-20 Persons )
Falafel

Kibbe

Grape Leaves
$ 23.99 (24pcs.)

$ 50.99 (24pcs.)

$ 23.99 (30pcs.)

$ 35.99 (36pcs.)

$ 76.50 (36pcs.)

$ 39.90 (50pcs.)

Sandwiches
Mini Chicken Sanwich

Mini Beef Sandwich

Mini Falafel Sandwich

Mini kabobs
( chicken, beef, kufta )                                      
$ 2.99 Each

$ 2.99 Each

$ 2.99 Each

$ 3.99 Each                                     
Grilled Items
12" Inch                            16" Inch
 ( 24 Skewers )                ( 36 Skewers )
Cicken Kabob

Beef Kabob

Kufta Kabob

Shrimp Kabob
$ 71.99 

$ 76.99

$ 76.99 

$ 76.99

$ 96.99 

$ 99.99

$ 96.99 

$ 96.99

$ 2.99/SK.

$ 3.25/SK.

$ 3.25/SK. 

$ 3.25/SK.

Others
12" Inch                            16" Inch
( 10-15 Persons )            ( 15-20 Persons )
Cilantro Potatoes

Rice Pilaf

Pita Bread

Pickles
$ 29.99

$ 24.99

$ 10.99

$ 16.99

$ 35.99

$ 34.99

$ 14.99

$ 22.99
Desserts
12" Inch                            16" Inch
24 ( Pcs. )                         36 ( Pcs. )
Baklava

Basbousa
$ 77.99

$ 77.99$ 116.99

$ 116.99
Hot sandwich Sacked lunches
$ 14.99
                                  Choice of:

      Falafel, Gyro, Chicken or Beef Shawarma Sandwich

               With choice of saladDessert, and soda
15655 John  F. Kennedy blvd. ste.J Houston, TX  77032, Telephone  (281) 590 - 1700, Email  alwadi_iah@sbcglobal.net
مرحبا بكم
2010 @ alwadicuisine.com
all rights are reserved    
Developed
Add this page to your favorites.
Follow us on facebook
Hours of operation :       Mon - Fri10am - 8pm      Sat10am - 3pm      Sunclosed